Lista activitatilor economice licentiate din Satul Ghidighici

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările37
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii16
3Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun14
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri12
5Activitatea farmaceutică11
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări8
7Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj7
8Activitatea de turism6
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate5
10Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni5
11Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat4
12Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate4
13Transportul auto de călători în folos public3
14Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
15Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
16Activitatea de evaluare a bunurilor imobile2
17Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
18Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
19Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
20Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
21Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre1
22Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1
23Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
24Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)1
25Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
26Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice1
27Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
28Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
29Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1