Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Basarabeasca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările38
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri15
3Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)8
4Prestarea serviciilor în domeniul informaticii8
5Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări4
6Activitatea farmaceutică3
7Activitatea de turism3
8Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate3
10Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
11Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
12Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj2
13Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut2
14Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
15Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
16Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1
17Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
18Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1
19Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
20Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
21Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
22Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii1
23Transportul auto de călători în folos public1
24Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1