Activitati pe Raioane:

Lista activitatilor economice licentiate din Municipiul Tiraspol

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri11
2Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj8
3Transportul auto de călători în folos public6
4Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările6
5Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
6Activitatea de turism4
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări4
8Activitatea farmaceutică4
9Prestarea serviciilor în domeniul informaticii2
10Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor2
11Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
12Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
13Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
14Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
15Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
16Activitatea de broker vamal1
17Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
18Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
19Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
20Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
21Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre1
22Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii1
23Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
24Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
25Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1
26Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
27Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
28Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii1