Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ştefan Vodă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările52
2Transportul auto de călători în folos public18
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri16
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)7
5Activitatea farmaceutică6
6Activitatea de turism3
7Prestarea serviciilor în domeniul informaticii3
8Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
9Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
10Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
11Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
12Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
13Acordarea şi gestionarea împrumuturilor2
14Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
15Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2
16Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare2
17Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
18Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
19Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor2
20Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
21Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
22Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
23Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
24Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
25Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
26Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
27Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
28Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
29Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
30Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
31Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
32Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
33Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1