Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ungheni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Activitatea de turism39
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările37
3Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut16
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)8
5Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări7
6Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu6
7Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor5
8Activitatea de administrator al insolvabilităţii5
9Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
10Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri4
11Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova4
12Funcţionarea caselor de amanet3
13Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii3
14Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor3
15Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
16Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
17Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
18Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
19Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
20Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
21Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare2
22Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
23Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
24Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor1
25Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
26Activitatea de broker vamal1
27Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
28Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
29Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
30Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
31Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
32Transportul auto de călători în folos public1
33Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
34Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
35Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1
36Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1
37Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1
38Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1