Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
3Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
4Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
5Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
6Transporturi rutiere de mărfuri2
7Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
8Prelucrarea datelor1
9Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
10Creşterea păsărilor1
11Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
12Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
13Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
14Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
15Cultura legumelor şi a seminţelor1
16Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
17Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
18Fabricarea crupelor1
19Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
20Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
21Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
22Cultura fructelor1
23Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
24Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
25Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
27Producţia cărnii1
28Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
29Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
30Creşterea bovinelor1
31Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
32Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
33Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
34Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
35Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
36Fabricarea altor articole din metal1
37Fabricarea făinii1
38Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
39Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
40Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
41Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1