Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
2Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
3Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
4Transporturi rutiere de mărfuri2
5Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
6Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
8Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
9Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
10Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
11Producţia cărnii1
12Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
13Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
14Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
15Creşterea bovinelor1
16Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
17Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
18Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
19Fabricarea altor articole din metal1
20Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
21Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
22Fabricarea făinii1
23Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
24Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
25Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
26Prelucrarea datelor1
27Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
29Creşterea păsărilor1
30Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
31Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
32Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
33Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
34Cultura legumelor şi a seminţelor1
35Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
36Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
37Fabricarea crupelor1
38Cultura fructelor1
39Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
40Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1