Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
2Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
4Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
5Transporturi rutiere de mărfuri2
6Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
8Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
9Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
10Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
11Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
12Cultura legumelor şi a seminţelor1
13Fabricarea crupelor1
14Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
15Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
16Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
17Cultura fructelor1
18Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
19Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
20Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
21Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
22Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
23Producţia cărnii1
24Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
25Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
26Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
27Creşterea bovinelor1
28Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
29Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
30Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
31Fabricarea altor articole din metal1
32Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
33Fabricarea făinii1
34Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
35Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
36Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
37Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
38Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
39Prelucrarea datelor1
40Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
41Creşterea păsărilor1