Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
2Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
4Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
5Transporturi rutiere de mărfuri2
6Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
8Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
9Creşterea păsărilor1
10Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
11Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
12Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
13Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
14Cultura legumelor şi a seminţelor1
15Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
16Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
17Fabricarea crupelor1
18Cultura fructelor1
19Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
20Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
21Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
23Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
24Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
25Producţia cărnii1
26Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
28Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
29Creşterea bovinelor1
30Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
31Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
32Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
33Fabricarea altor articole din metal1
34Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
35Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
36Fabricarea făinii1
37Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
38Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
39Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
40Prelucrarea datelor1
41Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1