Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Dumbrava

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri15
2Întreţinerea şi repararea autovehiculelor14
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
4Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule10
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar8
7Baruri8
8Alte tipuri de comerţ cu ridicata8
9Activităţi de consultare pentru afaceri şi management7
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate7
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine7
12Publicitate7
13Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi6
14Alte activităţi recreative6
15Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun6
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
17Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii5
18Alte activităţi de servicii individuale5
19Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun5
20Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
21Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
22Activităţi ale agenţiilor imobiliare4
23Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei4
24Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
25Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate4
26Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
27Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
28Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi4
29Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii4
30Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele4
31Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii4
32Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
33Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale3
34Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
35Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne3
36Fabricarea articolelor din lemn3
37Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte3
38Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule3
39Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei3
40Servicii de expediere şi transport3
41Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
42Producţia de mobilier3
43Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)3
44Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum3
45Depozitari3
46Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)3
47Activităţi sportive3
48Alte activităţi sportive3
49Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice3
50Comerţ cu ridicata nespecializat2
51Comerţul cu autovehicule2
52Repararea altor echipamente electrice, neincluse în alte categorii2
53Activităţi de întreţinere corporală2
54Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii2
55Lucrări de finisare a construcţiilor2
56Alte activităţi anexe poligrafiei2
57Repararea aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică2
58Activităţi în domeniul evidenţei contabile2
59Restaurante2
60Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate2
61Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile2
62Creşterea păsărilor2
63Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
64Activităţi fotografice2
65Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
66Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor2
67Activităţi juridice2
68Comerţul cu amănuntul al mobilei2
69Comerţul cu amănuntul ambulant2
70Activităţi de pregătire către vînzare a bunurilor imobiliare2
71Repararea componentelor electrice pentru motoare şi mijloace de transport2
72Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)2
73Cultura fructelor2
74Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
75Repararea de motoare electrice, generatoare şi transformatoare2
76Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
77Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
78Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
79Cultura florilor şi seminceră2
80Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
81Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
82Fabricarea altor maşini şi echipamente, subansambluri şi accesorii1
83Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate1
84Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
85Producţia de ambalaje din lemn1
86Fabricarea utilajului zootehnic şi pentru producerea nutreţurilor1
87Tăierea şi rindeluirea lemnului1
88Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
89Reparaţia aparatelor de zbor şi a tehnicii spaţiale1
90Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule1
91Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
92Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
93Producţia de filme cinematografice şi video1
94Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne1
95Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
96Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice1
97Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare1
98Creşterea bovinelor1
99Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor1
100Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
1 - 100 din 218 Inainte >