Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Dumbrava

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri15
2Întreţinerea şi repararea autovehiculelor14
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun13
4Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule10
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
6Alte tipuri de comerţ cu ridicata8
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar8
8Baruri8
9Publicitate7
10Activităţi de consultare pentru afaceri şi management7
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate7
12Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine7
13Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun6
14Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe6
15Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi6
16Alte activităţi recreative6
17Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun5
18Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte5
19Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii5
20Alte activităţi de servicii individuale5
21Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii4
22Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele4
23Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii4
24Închirierea bunurilor imobiliare proprii4
25Activităţi ale agenţiilor imobiliare4
26Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
27Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei4
28Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate4
29Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor4
30Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
31Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi4
32Servicii de expediere şi transport3
33Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
34Producţia de mobilier3
35Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)3
36Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum3
37Depozitari3
38Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)3
39Activităţi sportive3
40Alte activităţi sportive3
41Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice3
42Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă3
43Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale3
44Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
45Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne3
46Fabricarea articolelor din lemn3
47Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte3
48Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule3
49Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei3
50Comerţul cu amănuntul al mobilei2
51Comerţul cu amănuntul ambulant2
52Activităţi de pregătire către vînzare a bunurilor imobiliare2
53Activităţi juridice2
54Repararea componentelor electrice pentru motoare şi mijloace de transport2
55Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)2
56Cultura fructelor2
57Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
58Repararea de motoare electrice, generatoare şi transformatoare2
59Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
60Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
61Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
62Cultura florilor şi seminceră2
63Comerţ cu ridicata nespecializat2
64Comerţul cu autovehicule2
65Repararea altor echipamente electrice, neincluse în alte categorii2
66Activităţi de întreţinere corporală2
67Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii2
68Lucrări de finisare a construcţiilor2
69Alte activităţi anexe poligrafiei2
70Repararea aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică2
71Activităţi în domeniul evidenţei contabile2
72Restaurante2
73Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate2
74Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile2
75Creşterea păsărilor2
76Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
77Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii2
78Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor2
79Activităţi fotografice2
80Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
81Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare1
82Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
83Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare1
84Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
85Prelucrarea brută a lemnului1
86Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton1
87Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
88Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare1
89Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
90Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
91Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
92Activităţi de ambalare1
93Fabricarea altor articole din metal1
94Cantine1
95Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic1
96Construcţia aparatelor de zbor1
97Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse1
98Comerţul cu ridicata al altor tipuri de combustibil1
99Fabricarea altor articole din lemn1
100Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
1 - 100 din 218 Inainte >