Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
3Transporturi rutiere de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Creşterea animalelor6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Servicii pentru agricultură5
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
9Cultura vegetală5
10Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
12Baruri4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
15Servicii de expediere şi transport3
16Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
19Fabricarea produselor de morărit3
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
21Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
23Restaurante2
24Producţia cărnii2
25Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
26Cultura fructelor2
27Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
28Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
29Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
30Transporturi rutiere de mărfuri2
31Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
32Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
33Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
34Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
35Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
36Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
37Practica medicală2
38Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
39Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
40Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
41Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
42Creşterea cabalinelor1
43Alte transporturi terestre de călători1
44Activităţi de secretariat şi traducere1
45Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
46Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
47Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
48Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
49Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
50Activităţi veterinare1
51Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
52Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
53Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
54Producţia de mobilier1
55Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
56Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
57Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
58Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
59Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
60Comerţ cu ridicata nespecializat1
61Alte specializări în cultura plantelor1
62Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
63Activităţi referitoare la sănătatea umană1
64Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
65Servicii de cercetări geodezice1
66Comerţul cu autovehicule1
67Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
68Creşterea măgarilor şi catîrilor1
69COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
70Activităţi de radio şi televiziune1
71Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
72Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
73Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
74Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
75Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
76Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
77Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
78Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
79Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
80Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
81Producţia de ambalaje din lemn1
82Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
83Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
84Lucrări de construcţii1
85Creşterea bovinelor1
86Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
87Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
88Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
89Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
90Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
91Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
92Depozitări1
93Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
94Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
95Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1