Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Gribova

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte17
2Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri13
3Transporturi rutiere de mărfuri13
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
5Creşterea animalelor6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate6
7Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere5
8Servicii pentru agricultură5
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE5
10Cultura vegetală5
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
12Baruri4
13Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
15Servicii de expediere şi transport3
16Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere3
17Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe3
18Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră3
19Fabricarea produselor de morărit3
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
21Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
23Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
24Restaurante2
25Producţia cărnii2
26Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor2
27Cultura fructelor2
28Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
29Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage2
30Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor2
31Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
32Transporturi rutiere de mărfuri2
33Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile2
34Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
35Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
36Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
37Intermedieri în comerţul cu produse diverse2
38Practica medicală2
39Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
40Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
41Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)1
42Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
43Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon1
44Depozitări1
45Creşterea cabalinelor1
46Alte transporturi terestre de călători1
47Activităţi de secretariat şi traducere1
48Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
49Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
50Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
51Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
52Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
53Activităţi veterinare1
54Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
55Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
56Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
57Producţia de mobilier1
58Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
59Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
60Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare1
61Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
62Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
63Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate1
64Alte specializări în cultura plantelor1
65Comerţ cu ridicata nespecializat1
66Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
67Activităţi referitoare la sănătatea umană1
68Servicii de cercetări geodezice1
69Comerţul cu autovehicule1
70Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole1
71Creşterea măgarilor şi catîrilor1
72COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
73Activităţi de radio şi televiziune1
74Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
75Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
76Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
77Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1
78Distribuţia combustibilului gazos prin conducte1
79Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
80Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate1
81Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
82Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
83Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
84Producţia de ambalaje din lemn1
85Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
86Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
87Lucrări de construcţii1
88Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
89Creşterea bovinelor1
90Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii1
91Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
92Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
93Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
94Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
95Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1