Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ochiul Alb

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
2Transporturi rutiere de mărfuri20
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte18
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun14
5Baruri14
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe11
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor9
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
11Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
12Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
13Servicii pentru agricultură4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Alte activităţi de servicii individuale4
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
17Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
18Creşterea animalelor3
19Fabricarea produselor de morărit3
20Cultura vegetală3
21Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
22Servicii de expediere şi transport3
23COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
24Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
25Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
26Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
27Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
28Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
29Producerea ouălor2
30Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
31Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
32Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
33Creşterea păsărilor2
34Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
35Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
36Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
37Activităţi de întreţinere corporală2
38Comerţul cu amănuntul al mobilei1
39Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
40Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
41Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
42Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
43Activităţi de afaceri externe1
44Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
45Depozitari1
46Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
47Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
48Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
49Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
50Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
51Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
52Activităţi veterinare1
53Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
54Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
55Închirierea altor maşini şi echipamente1
56Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
57Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
58Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
59Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
60Restaurante1
61Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
62Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
63Practica medicală1
64Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
65Apicultura1
66Alte transporturi terestre de călători1
67Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
68Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
69Fabricarea articolelor din lemn1
70Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
71Telecomunicaţii1
72Creşterea bovinelor1
73Activităţi cinematografice şi video1
74Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
75Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
76Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
77Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
78Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
79Producţia de mobilier1
80Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
81Activităţi de secretariat şi traducere1
82Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
83Închirierea altor mijloace de transport1
84Practica stomatologică1