Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ochiul Alb

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
2Transporturi rutiere de mărfuri20
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte18
4Baruri14
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun14
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe11
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor9
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
11Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
12Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
13Servicii pentru agricultură4
14Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
15Alte activităţi de servicii individuale4
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
17Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
18Creşterea animalelor3
19Fabricarea produselor de morărit3
20Cultura vegetală3
21Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
22Servicii de expediere şi transport3
23COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
24Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
25Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
26Activităţi de întreţinere corporală2
27Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
28Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
29Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
30Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
31Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
32Producerea ouălor2
33Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
34Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
35Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
36Creşterea păsărilor2
37Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
38Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
39Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
40Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
41Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
42Producţia de mobilier1
43Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
44Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
45Închirierea altor mijloace de transport1
46Practica stomatologică1
47Activităţi de secretariat şi traducere1
48Comerţul cu amănuntul al mobilei1
49Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
50Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
51Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
52Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
53Activităţi de afaceri externe1
54Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
55Depozitari1
56Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
57Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
58Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
59Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
60Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
61Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
62Activităţi veterinare1
63Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
64Închirierea altor maşini şi echipamente1
65Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
66Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
67Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
68Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
69Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
70Restaurante1
71Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
72Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
73Practica medicală1
74Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
75Apicultura1
76Alte transporturi terestre de călători1
77Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
78Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
79Fabricarea articolelor din lemn1
80Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
81Telecomunicaţii1
82Creşterea bovinelor1
83Activităţi cinematografice şi video1
84Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1