Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Ochiul Alb

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri22
2Transporturi rutiere de mărfuri20
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte18
4Baruri14
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun14
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe11
7Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate10
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor9
9Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar6
10Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5
11Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei5
12Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
13Servicii pentru agricultură4
14Alte activităţi de servicii individuale4
15Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei4
16Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii4
17Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
18Servicii de expediere şi transport3
19COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
20Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
21Creşterea animalelor3
22Fabricarea produselor de morărit3
23Cultura vegetală3
24Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
25Creşterea păsărilor2
26Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
27Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
28Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
29Activităţi de întreţinere corporală2
30Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
31Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte2
32Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic2
33Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
34Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
35Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută2
36Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule2
37Producerea ouălor2
38Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
39Practica medicală1
40Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
41Apicultura1
42Alte transporturi terestre de călători1
43Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
44Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
45Fabricarea articolelor din lemn1
46Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
47Creşterea bovinelor1
48Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
49Telecomunicaţii1
50Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
51Activităţi cinematografice şi video1
52Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
53Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
54Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
55Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
56Producţia de mobilier1
57Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
58Închirierea altor mijloace de transport1
59Practica stomatologică1
60Activităţi de secretariat şi traducere1
61Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
62Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
63Comerţul cu amănuntul al mobilei1
64Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
65Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
66Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
67Activităţi în domeniul evidenţei contabile1
68Activităţi de afaceri externe1
69Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
70Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
71Depozitari1
72Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
73Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte1
74Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
75Activităţi veterinare1
76Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
77Închirierea altor maşini şi echipamente1
78Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
79Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
80Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
81Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
82Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
83Restaurante1
84Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1