Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Păpăuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar5
4Servicii de expediere şi transport5
5Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
6Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
7Creşterea animalelor3
8Baruri3
9Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
10Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă2
11Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
12Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
13Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
14Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
15Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
17Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
18Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
19COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
20Creşterea păsărilor1
21Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
22Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
23Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
24Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
25Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
27Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
28Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
29Activităţi de creditare1
30Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
31Servicii pentru agricultură1
32AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
33Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
34Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
35Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
36Restaurante1
37Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe1
38Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
39Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
40Fabricarea produselor de morărit1
41Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie1
42Comerţul cu ridicata al sticlei: în foi, pentru geamuri şi oglinzi1
43Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
44Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
45Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
46Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
47Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
48Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
49Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
50Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
51Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
52Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
53Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
54Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
55Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
56Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
57Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
58Transporturi rutiere de mărfuri1
59Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
60Cultura vegetală1
61Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
62Fabricarea de mîncăruri preparate1
63Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
64Producţia energiei electrice de alte surse de energie1
65Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1