Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Suhuluceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
2Cultura vegetală7
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
4Transporturi rutiere de mărfuri6
5Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
6Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
7Creşterea animalelor4
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
9Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
10AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE3
11Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
12Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
13Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
14Servicii pentru agricultură3
15Activităţi de întreţinere corporală2
16Lucrări de finisare a construcţiilor2
17Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
18Baruri2
19Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
20Cultura strugurilor2
21Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
22Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
23Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
24Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
25Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
26Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc2
27Alte transporturi terestre de călători2
28Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
29Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
30Servicii de expediere şi transport2
31Lucrări de construcţii2
32Alte specializări în cultura plantelor1
33Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
34Creşterea păsărilor1
35Alte activităţi recreative1
36Fabricarea făinii1
37Alte lucrări de construcţii1
38Fabricarea articolelor de uz gospodăresc din ceramică1
39Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
40Comerţul cu amănuntul ambulant1
41Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
42Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
43Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
44Lucrări de izolaţii1
45Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
46Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
47Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
48Transporturi cu autobuze1
49Comerţul cu amănuntul al textilelor1
50Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
51Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
52Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii1
53Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
54Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
55Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
56Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
57Lucrări de instalaţii electrice1
58Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
59Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
60Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
61Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
62Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
63Creşterea bovinelor1
64Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
65Construcţii inginereşti civile1
66Fabricarea articolelor din lemn1
67Fabricarea vinului1
68Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine1
69Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
70Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
71Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun1
72Utilarea clădirilor1
73Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
74Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
75Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
76Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
77Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
78Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat1
79Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
80Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
81Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
82Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne1
83Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
84Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1