Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Briceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii26
2Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun24
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri21
4Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările15
5Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet9
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări6
7Activitatea farmaceutică5
8Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat5
9Activitatea de turism5
10Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)4
11Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor3
12Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private3
13Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
14Transportul auto de călători în folos public3
15Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
16Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
17Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor2
18Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
19Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
20Activitatea de broker vamal1
21Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor1
22Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
23Activitatea de audit1
24Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
25Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii1
26Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
27Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
28Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
29Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
30Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
31Activitatea burselor de mărfuri1
32Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
33Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1