Lista activitatilor economice licentiate din Satul Cazaclia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun3
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii3
3Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
4Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii2
5Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)2
6Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri2
7Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
8Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
10Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările1
11Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate1
12Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1