Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ştefan Vodă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările52
2Transportul auto de călători în folos public18
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri16
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)7
5Activitatea farmaceutică6
6Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
7Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
8Activitatea de turism3
9Prestarea serviciilor în domeniul informaticii3
10Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2
11Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare2
12Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
13Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
14Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor2
15Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
16Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
17Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
18Acordarea şi gestionarea împrumuturilor2
19Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
20Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
21Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
22Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
23Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
24Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
25Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
26Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
27Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
28Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
29Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
30Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
31Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
32Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
33Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1