Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Chişinău

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările8490
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii3708
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri3198
4Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun3066
5Activitatea de turism2735
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2532
7Activitatea farmaceutică1627
8Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1232
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1109
10Transportul auto de călători în folos public967
11Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private946
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii915
13Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate874
14Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii717
15Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni533
16Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat458
17Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet441
18Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare407
19Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată319
20Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor268
21Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor267
22Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban246
23Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate237
24Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile231
25Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre215
26Activitatea particulară de detectiv sau de pază204
27Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor195
28Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică175
29Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)172
30Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu168
31Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii161
32Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor156
33Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)153
34Activitatea de evaluare a bunurilor imobile146
35Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive146
36Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu141
37Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre139
38Activitatea de audit118
39Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate104
40Activitatea de broker vamal96
41Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională85
42Acordarea şi gestionarea împrumuturilor83
43Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare81
44Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor81
45Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova71
46Activitatea de administrator al insolvabilităţii70
47Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice67
48Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit61
49Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase54
50Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare47
51Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer40
52Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program40
53Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit39
54Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare38
55Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare34
56Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografi31
57Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor25
58Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile23
59Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii20
60Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie)17
61Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii16
62Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil15
63Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă13
64Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală10
65Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale9
66Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională9
67Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic9
68Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale9
69Activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)8
70Activitatea de efectuare a expertizei judiciare8
71Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut6
72Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole6
73Extragerea zăcămintelor minerale6
74Activitatea burselor de mărfuri6
75Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare6
76Activitatea de dealer5
77Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor5
78Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizate şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuare a măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizate5
79Activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică4
80Activitatea de brokeraj4
81Activitatea de administrare a investiţiilor3
82Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic3
83Lucrările de prospecţiune şi de cercetare arheologică3
84Funcţionarea caselor de amanet2
85Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor2
86Activitatea birourilor istoriilor de credit1
87Activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă la categoriile I-III1
88Activitatea băncilor1
89Reparaţia armelor de sport şi (sau) de vînătoare1
90Activitatea de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative1