Lista activitatilor economice licentiate din Satul Ciorescu

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările52
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii30
3Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun27
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri21
5Activitatea de turism14
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări7
7Activitatea farmaceutică6
8Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate6
9Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile5
10Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private5
11Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat4
12Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)4
13Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii4
14Prestarea serviciilor în domeniul informaticii4
15Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)4
16Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni3
17Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj3
18Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
19Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
20Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
21Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
22Transportul auto de călători în folos public2
23Activitatea de audit2
24Extragerea zăcămintelor minerale1
25Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
26Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
27Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
28Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit1
29Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase1
30Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
31Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
32Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
33Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
34Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
35Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
36Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1