Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Hînceşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările101
2Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări34
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri28
4Transportul auto de călători în folos public15
5Activitatea de turism11
6Prestarea serviciilor în domeniul informaticii9
7Activitatea farmaceutică9
8Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii7
9Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică7
10Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)7
11Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor6
12Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate6
13Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate5
14Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj5
15Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
16Activitatea de audit3
17Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet3
18Activitatea de evaluare a bunurilor imobile3
19Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
20Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
21Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
22Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor2
23Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
24Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive2
25Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
26Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
27Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
28Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban1
29Activitatea de broker vamal1
30Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
31Activitatea de administrator al insolvabilităţii1
32Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
33Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate1
34Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
35Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1