Lista activitatilor economice licentiate din Satul Ulmu

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările10
2Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun9
3Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii8
4Activitatea de turism4
5Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri2
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2
7Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
8Transportul auto de călători în folos public2
9Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1
10Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
11Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
12Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
13Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
14Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
15Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
16Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
17Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1