Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Ştefan Vodă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările21
2Transportul auto de călători în folos public6
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri5
4Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
5Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate1
6Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
7Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
8Activitatea de turism1
9Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
10Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1
11Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
12Activitatea farmaceutică1
13Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
14Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
15Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
16Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
17Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
18Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
19Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
20Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
21Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări1
22Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1