Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Ungheni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Activitatea de turism27
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările25
3Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu6
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări5
5Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova4
6Activitatea de administrator al insolvabilităţii4
7Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor4
8Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri3
9Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
10Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
11Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
12Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
13Funcţionarea caselor de amanet2
14Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare2
15Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
16Transportul auto de călători în folos public1
17Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
18Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
19Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
20Activitatea de broker vamal1
21Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1
22Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
23Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
24Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
25Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)1
26Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
27Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
28Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1
29Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
30Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
31Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
32Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
33Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
34Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1
35Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1