Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Ungheni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Activitatea de turism27
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările25
3Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu6
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări5
5Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor4
6Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova4
7Activitatea de administrator al insolvabilităţii4
8Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri3
9Funcţionarea caselor de amanet2
10Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare2
11Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
12Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
13Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
14Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
15Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1
16Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
17Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
18Transportul auto de călători în folos public1
19Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
20Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
21Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
22Activitatea de broker vamal1
23Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1
24Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
25Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
26Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
27Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)1
28Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
29Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
30Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1
31Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
32Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
33Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
34Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
35Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1