Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Comrat

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările48
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri32
3Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni18
4Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor15
5Activitatea de turism13
6Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet13
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări13
8Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private12
9Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate10
10Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun9
11Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare9
12Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii9
13Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat8
14Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)8
15Activitatea farmaceutică8
16Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii8
17Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre6
18Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor5
19Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată5
20Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor4
21Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii4
22Activitatea particulară de detectiv sau de pază4
23Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor4
24Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice4
25Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate3
26Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor2
27Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională2
28Transportul auto de călători în folos public2
29Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
30Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
31Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
32Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare1
33Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
34Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic1
35Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre1
36Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
37Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
38Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
39Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale1
40Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
41Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier1
42Activitatea de broker vamal1
43Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor1
44Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
45Activitatea de audit1