Lista activitatilor economice licentiate din Municipiul Chişinău

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările9466
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii4293
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri3594
4Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun3569
5Activitatea de turism2915
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2766
7Activitatea farmaceutică1753
8Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1354
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1185
10Transportul auto de călători în folos public1116
11Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1030
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii984
13Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate957
14Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii779
15Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni593
16Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat509
17Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet471
18Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare444
19Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată358
20Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor297
21Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor286
22Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban265
23Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile258
24Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate252
25Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre243
26Activitatea particulară de detectiv sau de pază222
27Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor214
28Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)204
29Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică194
30Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu187
31Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor185
32Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii177
33Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)162
34Activitatea de evaluare a bunurilor imobile160
35Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive156
36Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre151
37Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu148
38Activitatea de audit128
39Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate111
40Activitatea de broker vamal105
41Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională86
42Acordarea şi gestionarea împrumuturilor85
43Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare83
44Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor83
45Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova76
46Activitatea de administrator al insolvabilităţii74
47Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice72
48Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit63
49Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase60
50Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare48
51Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer43
52Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit40
53Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program40
54Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare39
55Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare34
56Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografi31
57Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor28
58Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile27
59Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii22
60Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii22
61Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie)17
62Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil15
63Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă13
64Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională13
65Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic11
66Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală10
67Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale9
68Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale9
69Activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)8
70Activitatea de efectuare a expertizei judiciare8
71Extragerea zăcămintelor minerale8
72Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut7
73Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole6
74Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizate şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuare a măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizate6
75Activitatea burselor de mărfuri6
76Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare6
77Activitatea de dealer5
78Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor5
79Activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică4
80Activitatea de brokeraj4
81Lucrările de prospecţiune şi de cercetare arheologică3
82Funcţionarea caselor de amanet3
83Activitatea de administrare a investiţiilor3
84Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic3
85Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor2
86Activitatea băncilor1
87Reparaţia armelor de sport şi (sau) de vînătoare1
88Activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă la categoriile I-III1
89Activitatea de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative1
90Activitatea birourilor istoriilor de credit1