Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Anenii Noi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările246
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii240
3Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun222
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri105
5Transportul auto de călători în folos public73
6Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)44
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări42
8Activitatea de turism33
9Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj32
10Activitatea farmaceutică27
11Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile26
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii26
13Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni25
14Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate24
15Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor19
16Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private16
17Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate16
18Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat15
19Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor15
20Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor13
21Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare12
22Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet11
23Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată10
24Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică9
25Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre9
26Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii7
27Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu6
28Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban6
29Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii6
30Activitatea de evaluare a bunurilor imobile5
31Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer5
32Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)4
33Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive3
34Activitatea de administrator al insolvabilităţii3
35Activitatea particulară de detectiv sau de pază3
36Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate3
37Extragerea zăcămintelor minerale2
38Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor2
39Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut2
40Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase2
41Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre2
42Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program2
43Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
44Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
45Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale1
46Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizate şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuare a măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizate1
47Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
48Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
49Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
50Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
51Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
52Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
53Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1