Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Cahul

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările112
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri81
3Transportul auto de călători în folos public49
4Activitatea de turism44
5Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)27
6Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet19
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări15
8Activitatea farmaceutică11
9Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova10
10Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată10
11Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate9
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii9
13Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor9
14Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)8
15Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private7
16Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare6
17Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii6
18Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre5
19Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor4
20Activitatea particulară de detectiv sau de pază4
21Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj3
22Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase3
23Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice3
24Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu3
25Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni3
26Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor3
27Activitatea de audit3
28Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională2
29Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
30Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
31Activitatea de efectuare a expertizei judiciare2
32Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii2
33Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive2
34Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate2
35Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
36Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
37Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii2
38Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
39Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor1
40Activitatea de broker vamal1
41Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
42Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
43Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
44Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
45Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale1
46Activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
47Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
48Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare1
49Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
50Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole1
51Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
52Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
53Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre1