Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Călăraşi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările37
2Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut20
3Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)13
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări9
5Transportul auto de călători în folos public8
6Activitatea de turism6
7Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii6
8Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
9Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet3
10Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri3
11Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
12Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova3
13Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii3
14Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu3
15Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
16Prestarea serviciilor în domeniul informaticii2
17Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
18Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
19Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
20Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
21Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
22Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)2
23Activitatea farmaceutică2
24Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
25Funcţionarea caselor de amanet1
26Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
27Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
28Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
29Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole1
30Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
31Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
32Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit1
33Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
34Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1