Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Călăraşi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările37
2Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut20
3Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)13
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări9
5Transportul auto de călători în folos public8
6Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii6
7Activitatea de turism6
8Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
9Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu3
10Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
11Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet3
12Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri3
13Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
14Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova3
15Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii3
16Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
17Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)2
18Activitatea farmaceutică2
19Prestarea serviciilor în domeniul informaticii2
20Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
21Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
22Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
23Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
24Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit1
25Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
26Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
27Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
28Funcţionarea caselor de amanet1
29Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
30Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
31Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
32Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole1
33Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
34Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1