Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Căuşeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările57
2Transportul auto de călători în folos public28
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri11
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)9
5Activitatea farmaceutică7
6Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)7
7Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor6
8Activitatea de turism5
9Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări4
10Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate4
11Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor4
12Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet4
13Prestarea serviciilor în domeniul informaticii4
14Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj3
15Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova3
16Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor3
17Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
18Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
19Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
20Activitatea de administrator al insolvabilităţii2
21Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
22Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
23Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
24Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
25Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
26Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii1
27Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
28Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
29Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
30Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
31Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase1
32Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
33Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban1
34Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
35Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre1