Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Cimişlia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările83
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri36
3Activitatea de turism17
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)14
5Transportul auto de călători în folos public14
6Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate13
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări12
8Prestarea serviciilor în domeniul informaticii11
9Activitatea farmaceutică7
10Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată6
11Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut5
12Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare5
13Activitatea de evaluare a bunurilor imobile4
14Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)3
15Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet3
16Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică3
17Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor3
18Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu3
19Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
20Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile3
21Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
22Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun2
23Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
24Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate2
25Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
26Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii2
27Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
28Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit1
29Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1
30Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre1
31Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban1
32Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
33Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase1
34Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
35Activitatea particulară de detectiv sau de pază1