Lista activitatilor economice licentiate din Municipiul Bălţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri328
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările194
3Activitatea de turism38
4Activitatea farmaceutică29
5Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări28
6Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj24
7Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet18
8Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate13
9Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre13
10Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban12
11Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate11
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii8
13Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private8
14Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni7
15Activitatea de audit6
16Transportul auto de călători în folos public6
17Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit6
18Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor5
19Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată5
20Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii5
21Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
22Activitatea de administrator al insolvabilităţii4
23Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii4
24Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare4
25Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)4
26Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
27Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice3
28Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale3
29Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile3
30Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii3
31Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică3
32Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive3
33Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor3
34Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)3
35Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
36Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare2
37Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase2
38Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
39Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
40Acordarea şi gestionarea împrumuturilor2
41Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat2
42Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor2
43Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova2
44Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare2
45Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
46Activitatea de evaluare a bunurilor imobile2
47Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program2
48Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor2
49Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală2
50Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
51Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor1
52Activitatea în domeniul asigurărilor1
53Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
54Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre1
55Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare1
56Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
57Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
58Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1
59Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografi1
60Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
61Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1