Lista activitatilor economice licentiate din Municipiul Bălţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri328
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările194
3Activitatea de turism38
4Activitatea farmaceutică29
5Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări28
6Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj24
7Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet18
8Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre13
9Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate13
10Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban12
11Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate11
12Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private8
13Prestarea serviciilor în domeniul informaticii8
14Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni7
15Activitatea de audit6
16Transportul auto de călători în folos public6
17Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit6
18Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii5
19Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor5
20Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată5
21Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
22Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
23Activitatea de administrator al insolvabilităţii4
24Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii4
25Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare4
26Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)4
27Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor3
28Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)3
29Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice3
30Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile3
31Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale3
32Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii3
33Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică3
34Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive3
35Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program2
36Activitatea de evaluare a bunurilor imobile2
37Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor2
38Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală2
39Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare2
40Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase2
41Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
42Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
43Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
44Acordarea şi gestionarea împrumuturilor2
45Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor2
46Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat2
47Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova2
48Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare2
49Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
50Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografi1
51Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
52Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
53Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
54Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor1
55Activitatea în domeniul asigurărilor1
56Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
57Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre1
58Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare1
59Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
60Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
61Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1