Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Criuleni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii179
2Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun170
3Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările149
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri90
5Activitatea de turism36
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări29
7Transportul auto de călători în folos public26
8Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj24
9Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)22
10Activitatea farmaceutică18
11Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor16
12Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat15
13Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor13
14Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate10
15Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate10
16Prestarea serviciilor în domeniul informaticii10
17Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor10
18Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni7
19Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private7
20Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare7
21Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile7
22Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu6
23Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer5
24Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată4
25Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut4
26Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban3
27Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii3
28Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii3
29Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre3
30Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică3
31Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate2
32Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate2
33Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
34Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice2
35Activitatea de evaluare a bunurilor imobile2
36Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
37Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
38Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program1
39Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
40Activitatea de administrator al insolvabilităţii1
41Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
42Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
43Extragerea zăcămintelor minerale1