Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Drochia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii128
2Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun126
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri116
4Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările94
5Activitatea de turism36
6Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)35
7Activitatea farmaceutică28
8Transportul auto de călători în folos public23
9Prestarea serviciilor în domeniul informaticii14
10Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut13
11Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări12
12Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor8
13Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private7
14Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor7
15Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile7
16Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu6
17Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat5
18Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor5
19Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare5
20Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet4
21Activitatea particulară de detectiv sau de pază4
22Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii3
23Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
24Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
25Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
26Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive2
27Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
28Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
29Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre2
30Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit2
31Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre1
32Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
33Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
34Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
35Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii1
36Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizate şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuare a măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizate1
37Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
38Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale1
39Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
40Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
41Activitatea de administrator al insolvabilităţii1
42Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
43Activitatea de audit1
44Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1