Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Dubăsari

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii99
2Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun95
3Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările69
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri29
5Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări21
6Transportul auto de călători în folos public13
7Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)11
8Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile9
9Activitatea de turism7
10Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate7
11Prestarea serviciilor în domeniul informaticii6
12Activitatea farmaceutică6
13Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu4
14Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
15Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică4
16Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban3
17Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer3
18Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
19Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj3
20Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii3
21Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată3
22Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni3
23Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private3
24Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
25Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
26Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
27Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor2
28Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
29Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
30Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1
31Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
32Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
33Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
34Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
35Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1