Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Edineţ

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun226
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii224
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri97
4Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările73
5Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)45
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări19
7Activitatea de turism18
8Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor13
9Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private12
10Activitatea farmaceutică9
11Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat9
12Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate8
13Transportul auto de călători în folos public7
14Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni7
15Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii6
16Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor6
17Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu6
18Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)5
19Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet5
20Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii4
21Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională4
22Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate4
23Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile4
24Activitatea de evaluare a bunurilor imobile4
25Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate3
26Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
27Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova3
28Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică3
29Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor3
30Activitatea particulară de detectiv sau de pază3
31Prestarea serviciilor în domeniul informaticii2
32Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
33Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
34Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
35Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare2
36Activitatea de audit1
37Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit1
38Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
39Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
40Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
41Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1