Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Făleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri42
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările26
3Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre9
4Prestarea serviciilor în domeniul informaticii7
5Activitatea de turism6
6Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban6
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări4
8Transportul auto de călători în folos public3
9Activitatea farmaceutică3
10Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
11Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova3
12Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
13Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
14Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)2
15Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj2
16Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive2
17Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
18Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
19Lucrările de prospecţiune şi de cercetare arheologică1
20Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
21Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
22Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
23Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
24Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1
25Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
26Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
27Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
28Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
29Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate1
30Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
31Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase1
32Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
33Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
34Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
35Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
36Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1