Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Glodeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri45
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările12
3Activitatea de turism7
4Activitatea farmaceutică4
5Transportul auto de călători în folos public3
6Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
7Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
8Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
10Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
11Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
12Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
13Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
14Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
15Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
16Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)1
17Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
18Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
19Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
20Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
21Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
22Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
23Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
24Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări1