Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Hînceşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările216
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri70
3Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)50
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări47
5Transportul auto de călători în folos public26
6Prestarea serviciilor în domeniul informaticii21
7Activitatea de turism18
8Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut17
9Activitatea farmaceutică15
10Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate12
11Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii9
12Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate8
13Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică7
14Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor7
15Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor7
16Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare7
17Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu6
18Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj5
19Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni5
20Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet5
21Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile5
22Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private4
23Activitatea de audit4
24Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor4
25Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată3
26Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii3
27Activitatea de evaluare a bunurilor imobile3
28Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
29Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun2
30Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive2
31Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
32Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
33Extragerea zăcămintelor minerale2
34Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
35Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
36Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer2
37Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
38Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
39Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale1
40Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase1
41Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
42Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
43Activitatea de administrator al insolvabilităţii1
44Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
45Activitatea de broker vamal1
46Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1