Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ialoveni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările466
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii295
3Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun272
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri259
5Transportul auto de călători în folos public107
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări106
7Activitatea de turism81
8Activitatea farmaceutică52
9Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj51
10Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate46
11Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni39
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii38
13Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate36
14Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)29
15Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat25
16Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private24
17Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor23
18Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare20
19Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor17
20Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor17
21Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică16
22Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban15
23Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată13
24Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet12
25Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile12
26Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor11
27Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre11
28Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu11
29Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii11
30Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii9
31Activitatea particulară de detectiv sau de pază8
32Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)6
33Activitatea de evaluare a bunurilor imobile5
34Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer5
35Activitatea de broker vamal5
36Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare4
37Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre4
38Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor4
39Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut4
40Acordarea şi gestionarea împrumuturilor4
41Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate3
42Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate2
43Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale2
44Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor2
45Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit1
46Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit1
47Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii1
48Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
49Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare1
50Activitatea de audit1
51Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională1
52Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare1
53Activitatea de administrator al insolvabilităţii1