Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Orhei

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările208
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri158
3Transportul auto de călători în folos public79
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări40
5Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj30
6Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)28
7Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii28
8Activitatea de turism26
9Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun25
10Prestarea serviciilor în domeniul informaticii23
11Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private23
12Activitatea farmaceutică22
13Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile21
14Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor20
15Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut20
16Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare18
17Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate17
18Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet13
19Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban11
20Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu11
21Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni10
22Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre10
23Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat10
24Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică9
25Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată8
26Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu8
27Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor7
28Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)6
29Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate5
30Activitatea de audit5
31Activitatea particulară de detectiv sau de pază5
32Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii5
33Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii5
34Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate4
35Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor3
36Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale3
37Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională3
38Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer2
39Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre2
40Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor2
41Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit2
42Activitatea de administrator al insolvabilităţii2
43Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate2
44Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii1
45Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii1
46Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală1
47Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
48Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
49Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare1
50Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice1
51Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
52Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
53Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1