Activitati pe Raioane:

Lista activitatilor economice licentiate din Municipiul Tiraspol

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri11
2Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj8
3Transportul auto de călători în folos public6
4Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările6
5Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
6Activitatea de turism4
7Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări4
8Activitatea farmaceutică4
9Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
10Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
11Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
12Prestarea serviciilor în domeniul informaticii2
13Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor2
14Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
15Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre1
16Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii1
17Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
18Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
19Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1
20Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
21Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
22Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii1
23Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
24Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
25Activitatea de broker vamal1
26Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
27Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
28Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1