Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Străşeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările277
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii240
3Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun222
4Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri141
5Transportul auto de călători în folos public62
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări59
7Activitatea de turism58
8Activitatea farmaceutică46
9Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj43
10Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate32
11Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor29
12Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni27
13Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate27
14Prestarea serviciilor în domeniul informaticii25
15Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare22
16Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)21
17Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor19
18Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat15
19Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor14
20Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private14
21Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii13
22Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică9
23Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată8
24Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile8
25Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban7
26Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor6
27Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre6
28Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre6
29Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate6
30Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate5
31Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu5
32Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii4
33Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil3
34Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii3
35Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer3
36Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet3
37Activitatea de evaluare a bunurilor imobile3
38Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice2
39Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală2
40Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut2
41Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
42Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
43Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole1
44Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie)1
45Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu1
46Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională1
47Activitatea de broker vamal1
48Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
49Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare1
50Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
51Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1
52Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1