Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Şoldăneşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri101
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările43
3Transportul auto de călători în folos public27
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)24
5Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut17
6Activitatea farmaceutică11
7Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii10
8Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun9
9Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate5
10Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări5
11Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile4
12Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj4
13Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor4
14Activitatea de turism4
15Prestarea serviciilor în domeniul informaticii4
16Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
17Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii3
18Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
19Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
20Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
21Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
22Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban1
23Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
24Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice1
25Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
26Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
27Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1