Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ştefan Vodă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările52
2Transportul auto de călători în folos public18
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri16
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)7
5Activitatea farmaceutică6
6Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
7Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
8Activitatea de turism3
9Prestarea serviciilor în domeniul informaticii3
10Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
11Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
12Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor2
13Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
14Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
15Acordarea şi gestionarea împrumuturilor2
16Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
17Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
18Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare2
19Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2
20Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
21Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
22Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
23Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
24Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
25Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
26Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
27Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
28Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1
29Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
30Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
31Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
32Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
33Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1