Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Taraclia

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările26
2Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri25
3Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)18
4Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări10
5Transportul auto de călători în folos public10
6Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni7
7Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor4
8Activitatea farmaceutică4
9Activitatea de turism3
10Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice3
11Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre2
12Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
13Prestarea serviciilor în domeniul informaticii2
14Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
15Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
16Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii1
17Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
18Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate1
19Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole1
20Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
21Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private1
22Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională1
23Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
24Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
25Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
26Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic1
27Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
28Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
29Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
30Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1