Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Teleneşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri54
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările45
3Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)30
4Activitatea farmaceutică16
5Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut13
6Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor11
7Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii11
8Transportul auto de călători în folos public10
9Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări10
10Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun9
11Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj8
12Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private6
13Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu4
14Prestarea serviciilor în domeniul informaticii4
15Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni4
16Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate4
17Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat4
18Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată3
19Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile3
20Activitatea de turism3
21Activitatea de evaluare a bunurilor imobile3
22Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor3
23Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
24Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate2
25Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
26Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre2
27Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
28Activitatea de audit2
29Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
30Activitatea de broker vamal1
31Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
32Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
33Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) sprestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destitaţie profesională1
34Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
35Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare1
36Activitatea de administrator al insolvabilităţii1