Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ungheni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Activitatea de turism39
2Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările37
3Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut16
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)8
5Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări7
6Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu6
7Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor5
8Activitatea de administrator al insolvabilităţii5
9Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova4
10Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
11Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri4
12Funcţionarea caselor de amanet3
13Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii3
14Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor3
15Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică2
16Activitatea particulară de detectiv sau de pază2
17Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private2
18Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare2
19Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet2
20Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
21Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
22Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
23Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
24Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare1
25Transportul auto de călători în folos public1
26Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor1
27Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
28Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive1
29Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor1
30Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă1
31Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor1
32Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
33Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
34Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor1
35Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
36Activitatea de broker vamal1
37Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată1
38Acordarea şi gestionarea împrumuturilor1