Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Transporturi rutiere de mărfuri2
2Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
3Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
5Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
6Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
7Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
8Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
9Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
10Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
11Prelucrarea datelor1
12Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
13Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
14Creşterea păsărilor1
15Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
16Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
17Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
18Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
19Cultura legumelor şi a seminţelor1
20Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
21Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
22Fabricarea crupelor1
23Cultura fructelor1
24Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
25Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
26Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
27Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
28Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
29Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
30Producţia cărnii1
31Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
32Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
33Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
34Creşterea bovinelor1
35Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
36Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
37Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
38Fabricarea altor articole din metal1
39Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
40Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
41Fabricarea făinii1