Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
2Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
3Transporturi rutiere de mărfuri2
4Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
5Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
7Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
8Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
9Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
10Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
11Creşterea bovinelor1
12Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
13Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
14Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
15Fabricarea altor articole din metal1
16Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
17Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
18Fabricarea făinii1
19Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
20Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
21Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
22Prelucrarea datelor1
23Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
24Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
25Creşterea păsărilor1
26Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
27Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
28Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
29Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
30Cultura legumelor şi a seminţelor1
31Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
32Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
33Fabricarea crupelor1
34Cultura fructelor1
35Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
36Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
37Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
38Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
39Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
40Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
41Producţia cărnii1