Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Humuleşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun2
2Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor2
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
4Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
5Transporturi rutiere de mărfuri2
6Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
7Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
8Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
10Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
11Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
12Producţia cărnii1
13Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
14Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
15Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
16Creşterea bovinelor1
17Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
18Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
19Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
20Fabricarea altor articole din metal1
21Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
22Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
23Fabricarea făinii1
24Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
25Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
26Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1
27Prelucrarea datelor1
28Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
29Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
30Creşterea păsărilor1
31Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii1
32Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul1
33Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
34Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
35Cultura legumelor şi a seminţelor1
36Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
37Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
38Fabricarea crupelor1
39Cultura fructelor1
40Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
41Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1