Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Mărcăuţi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Baruri7
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun6
3Servicii pentru agricultură4
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri4
5Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
6Comerţul cu amănuntul al textilelor3
7Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
8Închirierea altor mijloace de transport2
9Creşterea animalelor2
10Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
11Fabricarea produselor de morărit2
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
13Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
14Închirierea altor maşini şi echipamente2
15Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
16Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
17Transporturi rutiere de mărfuri2
18Cultura vegetală2
19Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
20Fabricarea făinii2
21Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul2
22Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată1
23Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
24Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
25Extracţia nisipului şi pietrişului1
26Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
27Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun1
28Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
29Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
30Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
31Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
32Fabricarea crupelor1
33Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
34Creşterea bovinelor1
35Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
36Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
37Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
38Alte activităţi recreative1
39Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice1
40Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
41Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
42Restaurante1
43Cultura cartofului şi a materialului săditor1
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
45Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
46Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
47Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
48Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
49Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
50Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
51Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
52Servicii de expediere şi transport1
53Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
54Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
55Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
56Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
57Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
58Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
59Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
60Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
61Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte1
62Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor1
63Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
64Cultura legumelor şi a seminţelor1
65Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
66Fabricarea altor produse alimentare1