Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Tabani

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun20
2Transporturi rutiere de mărfuri19
3Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe19
4Servicii de expediere şi transport16
5Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete10
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri9
7Baruri9
8COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
9Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi8
10Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei8
11Închirierea altor maşini şi echipamente8
12Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul8
13Închirierea altor mijloace de transport8
14Servicii pentru agricultură7
15Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor7
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate7
17Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar7
18Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
19Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
20Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie5
21Alte activităţi de servicii individuale4
22Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută4
23Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun3
24Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
25Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
27Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
28Comerţul cu amănuntul al încălţămintei2
29Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos2
30Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)2
31Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
32Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
33Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare2
34Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie2
35Transporturi cu autobuze2
36Creşterea păsărilor2
37Practica medicală2
38Producerea ouălor2
39Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
40Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
41Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
42Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
43Exploatarea autostrăzilor2
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
45Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic2
46Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
47Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
48Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
49Prelucrarea şi conservarea cartofului1
50Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
51Hoteluri şi moteluri cu restaurant1
52Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
53Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
54Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
55Activităţi veterinare1
56Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
57Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
58Fabricarea produselor de morărit1
59Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile1
60Comerţul cu amănuntul al textilelor1
61Fabricarea altor articole din metal1
62Distribuţia de filme cinematografice şi video1
63Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
64Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
65Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
66Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
67Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
68Creşterea altor specii de animale1
69Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
70Activitatea altor instituţii medicale cu staţionar1
71Producţia de ambalaje din lemn1
72Construcţii inginereşti civile1
73Comerţul cu amănuntul al aparatelor de radio şi televiziune1
74Intermedieri pentru vînzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific1
75Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
76Producţia de ţesături din bumbac1
77Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
78Activităţi de concerte1
79Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
80Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
81Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea1
82Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
83Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
84Alte activităţi recreative1
85Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
86Activităţi de creditare1
87Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
88Comerţul cu ridicata al altor tipuri de combustibil1
89Comerţul cu autovehicule1
90Restaurante1
91Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare1
92Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
93Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
94AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
95Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii1
96Selecţia şi plasarea forţei de muncă1
97Fabricarea altor produse chimice organice de bază1
98Alte transporturi terestre de călători1
99Alte activităţi de asistenţă medicală1
100Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice1
1 - 100 din 109 Inainte >