Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Jos

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
3Servicii pentru agricultură4
4Transporturi rutiere de mărfuri4
5Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
6Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
8Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
9Cultura fructelor2
10Baruri2
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
12Fabricarea produselor de morărit2
13Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
14Activităţi veterinare1
15Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
16Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
17Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
18Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
19Reparaţii de încălţăminte1
20Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
21Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
22Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
23Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
24Alte activităţi de expediere şi transport1
25Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
26Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
27Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
28Creşterea animalelor1
29Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
30Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
31Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
32Creşterea bovinelor1
33Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
34Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
35Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
36Comerţul cu amănuntul al textilelor1
37Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
38Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
39Activităţi de creditare1
40Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
41Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1