Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Jos

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
3Servicii pentru agricultură4
4Transporturi rutiere de mărfuri4
5Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
6Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
7Baruri2
8Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
9Fabricarea produselor de morărit2
10Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
11Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
12Cultura fructelor2
13Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
14Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
15Alte activităţi de expediere şi transport1
16Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
17Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
18Creşterea animalelor1
19Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
20Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
21Creşterea bovinelor1
22Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
23Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
24Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
25Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
26Comerţul cu amănuntul al textilelor1
27Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
28Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
29Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
30Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
31Activităţi de creditare1
32Activităţi veterinare1
33Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
34Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
35Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
36Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
37Reparaţii de încălţăminte1
38Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
39Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
40Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
41Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1