Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Jos

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
2Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
3Servicii pentru agricultură4
4Transporturi rutiere de mărfuri4
5Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
6Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
7Cultura fructelor2
8Baruri2
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor2
10Fabricarea produselor de morărit2
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate2
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
13Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
14Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
15Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
16Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
17Alte activităţi de expediere şi transport1
18Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
19Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
20Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
21Creşterea animalelor1
22Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
23Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
24Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
25Creşterea bovinelor1
26Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
27Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
28Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
29Comerţul cu amănuntul al textilelor1
30Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere1
31Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri1
32Activităţi de creditare1
33Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
34Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
35Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure1
36Activităţi veterinare1
37Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
38Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
39Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
40Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
41Reparaţii de încălţăminte1