Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar11
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
5Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
6Transporturi rutiere de mărfuri10
7Baruri6
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
9Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale5
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
11Fabricarea produselor de morărit5
12Restaurante4
13Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
14Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
15Cultura vegetală4
16Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
17Alte transporturi terestre de călători3
18Servicii pentru agricultură3
19Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
20Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
21Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
22Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
23Servicii de expediere şi transport3
24Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
25Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
26Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
27Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
29Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
30Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
31Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
32Alte activităţi de servicii individuale2
33Cantine2
34Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
35Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
36Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
37COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
38Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
39Activităţi veterinare2
40Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
41Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
42Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
43Restaurante1
44Lucrări de construcţii1
45Fabricarea produselor lactate1
46Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
47Comerţul cu autovehicule1
48Activităţi de concerte1
49Fabricarea produselor de tutun1
50Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
51Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
52Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
53Fabricarea făinii1
54Pescuitul1
55Lucrări de finisare a construcţiilor1
56Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
57Fabricarea băuturilor1
58Activităţi de creditare1
59Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
60Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
61Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
62Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
63Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
64Prelucrarea şi conservarea cartofului1
65Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
66Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
67Fabricarea articolelor din lemn1
68Creşterea ovinelor şi caprinelor1
69Proiecţia de filme cinematografice1
70Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
71Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
72Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă şi consultaţii pentru management1
73Alte activităţi anexe transporturilor1
74Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
75Silvicultura şi exploatări forestiere1
76Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
77Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
78Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
79Construcţii generale de clădiri1
80Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
81Reparaţii de încălţăminte1
82Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
83Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
84Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
85Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale1
86Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
87Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
88Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii1
89Fabricarea diferitelor articole din lemn1
90Creşterea animalelor1
91Activităţi juridice1
92Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
93Activităţi de spectacole1
94Creşterea bovinelor1
95Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
96Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
97Transporturi rutiere de mărfuri1
98Apicultura1
99Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
100Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
1 - 100 din 118 Inainte >