Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar11
4Transporturi rutiere de mărfuri10
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
7Baruri6
8Fabricarea produselor de morărit5
9Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
10Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale5
11Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
12Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
13Restaurante4
14Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Cultura vegetală4
17Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
18Alte transporturi terestre de călători3
19Servicii pentru agricultură3
20Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
21Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
22Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
23Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
24Servicii de expediere şi transport3
25Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
26Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
27Activităţi veterinare2
28Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
29Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
30Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
31Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
32Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
33Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
34Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
35Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
36Alte activităţi de servicii individuale2
37Cantine2
38Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
39Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
40Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
41COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
42Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
43Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
44Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
45Activităţi de întreţinere corporală1
46Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
47Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
48Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
49Activităţi fotografice1
50Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
51Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
52Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
53Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
54Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
55Alte activităţi sportive1
56Restaurante1
57Lucrări de construcţii1
58Fabricarea produselor lactate1
59Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
60Comerţul cu autovehicule1
61Fabricarea produselor de tutun1
62Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
63Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
64Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
65Fabricarea făinii1
66Pescuitul1
67Activităţi de concerte1
68Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
69Fabricarea băuturilor1
70Lucrări de finisare a construcţiilor1
71Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
72Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
73Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
74Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
75Activităţi de creditare1
76Prelucrarea şi conservarea cartofului1
77Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
78Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
79Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
80Fabricarea articolelor din lemn1
81Creşterea ovinelor şi caprinelor1
82Proiecţia de filme cinematografice1
83Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
84Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
85Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă şi consultaţii pentru management1
86Alte activităţi anexe transporturilor1
87Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
88Silvicultura şi exploatări forestiere1
89Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
90Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
91Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
92Construcţii generale de clădiri1
93Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
94Reparaţii de încălţăminte1
95Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
96Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
97Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale1
98Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
99Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
100Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
1 - 100 din 118 Inainte >