Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar11
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
5Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
6Transporturi rutiere de mărfuri10
7Baruri6
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
9Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale5
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
11Fabricarea produselor de morărit5
12Restaurante4
13Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
14Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
15Cultura vegetală4
16Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
17Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
18Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
19Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
20Servicii de expediere şi transport3
21Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
22Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
23Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
24Servicii pentru agricultură3
25Alte transporturi terestre de călători3
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
27Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
28Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
29Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
30Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
31Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
32Alte activităţi de servicii individuale2
33Cantine2
34Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
35Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
36Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
37COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
38Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
39Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
40Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
41Activităţi veterinare2
42Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
43Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
44Fabricarea băuturilor1
45Lucrări de finisare a construcţiilor1
46Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
47Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
48Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
49Activităţi de creditare1
50Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
51Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
52Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
53Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
54Prelucrarea şi conservarea cartofului1
55Proiecţia de filme cinematografice1
56Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
57Fabricarea articolelor din lemn1
58Creşterea ovinelor şi caprinelor1
59Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
60Silvicultura şi exploatări forestiere1
61Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
62Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
63Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
64Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă şi consultaţii pentru management1
65Alte activităţi anexe transporturilor1
66Construcţii generale de clădiri1
67Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
68Reparaţii de încălţăminte1
69Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
70Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
71Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
72Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
73Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
74Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
75Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale1
76Creşterea animalelor1
77Activităţi juridice1
78Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
79Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii1
80Fabricarea diferitelor articole din lemn1
81Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
82Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
83Activităţi de spectacole1
84Creşterea bovinelor1
85Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
86Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
87Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
88Transporturi rutiere de mărfuri1
89Apicultura1
90Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
91Activităţi ale instituţiilor de cultură tip club1
92Alte activităţi de spectacole şi recreative1
93Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
94Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
95Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
96Activităţi de întreţinere corporală1
97Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
98Activităţi fotografice1
99Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
100Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
1 - 100 din 118 Inainte >