Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar11
4Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
5Transporturi rutiere de mărfuri10
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
7Baruri6
8Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale5
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
10Fabricarea produselor de morărit5
11Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
12Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
13Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
14Restaurante4
15Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
16Cultura vegetală4
17Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
18Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
19Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
20Alte transporturi terestre de călători3
21Servicii pentru agricultură3
22Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
23Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
24Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
25Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
26Servicii de expediere şi transport3
27Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
28COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
29Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
30Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
31Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
32Activităţi veterinare2
33Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
34Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
35Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
36Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
37Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
38Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
39Alte activităţi de servicii individuale2
40Cantine2
41Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
42Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
43Activităţi de spectacole1
44Creşterea bovinelor1
45Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
46Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
47Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
48Transporturi rutiere de mărfuri1
49Apicultura1
50Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
51Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
52Activităţi ale instituţiilor de cultură tip club1
53Alte activităţi de spectacole şi recreative1
54Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
55Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
56Activităţi de întreţinere corporală1
57Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
58Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
59Activităţi fotografice1
60Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
61Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
62Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
63Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
64Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
65Alte activităţi sportive1
66Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
67Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
68Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
69Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
70Comerţul cu autovehicule1
71Restaurante1
72Lucrări de construcţii1
73Fabricarea produselor lactate1
74Fabricarea făinii1
75Pescuitul1
76Activităţi de concerte1
77Fabricarea produselor de tutun1
78Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
79Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor1
80Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
81Fabricarea băuturilor1
82Lucrări de finisare a construcţiilor1
83Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
84Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă1
85Activităţi de creditare1
86Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
87Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
88Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
89Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
90Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
91Prelucrarea şi conservarea cartofului1
92Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
93Proiecţia de filme cinematografice1
94Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
95Fabricarea articolelor din lemn1
96Creşterea ovinelor şi caprinelor1
97Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
98Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
99Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
100Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă şi consultaţii pentru management1
1 - 100 din 118 Inainte >