Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Cuhureştii de Sus

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte20
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun18
3Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar11
4Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe10
5Transporturi rutiere de mărfuri10
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri10
7Baruri6
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
9Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale5
10Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate5
11Fabricarea produselor de morărit5
12Întreţinerea şi repararea autovehiculelor4
13Cultura vegetală4
14Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi4
15Restaurante4
16Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
17Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete3
18Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor3
19Servicii de expediere şi transport3
20Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale3
21Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
22Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
23Alte transporturi terestre de călători3
24Servicii pentru agricultură3
25Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
26Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
27Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
28Alte activităţi de servicii individuale2
29Cantine2
30Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
31Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor2
32Captarea, epurarea şi distribuţia apei2
33COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE2
34Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun2
35Activităţi veterinare2
36Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
37Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
38Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
39Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
40Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
41Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
42Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment2
43Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii1
44Fabricarea articolelor din lemn1
45Creşterea ovinelor şi caprinelor1
46Proiecţia de filme cinematografice1
47Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
48Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă şi consultaţii pentru management1
49Alte activităţi anexe transporturilor1
50Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice1
51Silvicultura şi exploatări forestiere1
52Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
53Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
54Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
55Construcţii generale de clădiri1
56Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
57Reparaţii de încălţăminte1
58Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
59Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare1
60Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare1
61Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale1
62Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
63Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri1
64Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii1
65Fabricarea diferitelor articole din lemn1
66Creşterea animalelor1
67Activităţi juridice1
68Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
69Activităţi de spectacole1
70Creşterea bovinelor1
71Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1
72Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
73Transporturi rutiere de mărfuri1
74Apicultura1
75Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
76Comerţul cu ridicata al materialului lemnos1
77Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
78Alte activităţi de spectacole şi recreative1
79Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
80Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
81Activităţi ale instituţiilor de cultură tip club1
82Activităţi de întreţinere corporală1
83Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
84Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere1
85Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
86Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
87Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)1
88Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
89Activităţi fotografice1
90Alte activităţi sportive1
91Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
92Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
93Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
94Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
95Restaurante1
96Lucrări de construcţii1
97Fabricarea produselor lactate1
98Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor1
99Comerţul cu autovehicule1
100Activităţi de concerte1
1 - 100 din 118 Inainte >