Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sănătăuca

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri24
2Transporturi rutiere de mărfuri23
3Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte22
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun22
5Cultura vegetală19
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe18
7COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE16
8Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică15
9Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate14
10Întreţinerea şi repararea autovehiculelor13
11Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor12
12Baruri12
13Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate11
14Servicii de expediere şi transport10
15Construcţii generale de clădiri6
16Servicii pentru agricultură5
17Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule5
18Alte transporturi terestre de călători5
19Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment4
20Fabricarea produselor de morărit4
21Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars3
22Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
23Creşterea animalelor3
24Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei3
25Transporturi terestre de călători pe bază de grafic3
26Cantine şi desfacerea alimentelor gata3
27Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun3
28Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
29Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată3
30Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
31Producţia de mobilier3
32Comerţul cu autovehicule2
33Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar2
34Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
35Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
36Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
37Distribuţia de filme cinematografice şi video2
38Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice2
39Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
40Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele2
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
42Restaurante2
43Închirierea bunurilor imobiliare proprii2
44Activităţi de consultare pentru afaceri şi management2
45Activităţi veterinare2
46Reparaţii de încălţăminte2
47Activităţi de servicii particulare2
48Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
49Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei2
50Alte activităţi de servicii individuale2
51Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate2
52Alte activităţi recreative1
53Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
54Reparaţii de ceasuri şi bijuterii1
55Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
56Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
57Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
58Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
59Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
60Telecomunicaţii1
61Reparaţii de încălţăminte şi alte articole din piele1
62Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
63Activităţi ale expoziţiilor1
64COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
65Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii1
66Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine1
67Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe1
68Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
69Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
70Reparaţii de articole de confecţii, acoperăminte pentru cap şi articole de galanterie textilă1
71Extracţia nisipului şi pietrişului1
72Fabricarea articolelor din lemn1
73Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
74Cultura legumelor şi a seminţelor1
75Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
76Fabricarea cimentului pentru utilizarea în stomatologie1
77Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine1
78Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
79Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii1
80Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
81Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1
82Comerţul cu amănuntul al carburanţilor1
83Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
84AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE1
85Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
86Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii1
87Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale1
88Fabricarea produselor farmaceutice de bază1
89Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului1
90Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei1
91Activităţi de servicii pentru societate1
92Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare1
93Activităţi de asistenţă socială1
94Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
95Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
96Activităţi de pompe funebre şi similare1
97Producţia de filme cinematografice şi video1
98Fabricarea varului1
99Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
100Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic1
1 - 100 din 131 Inainte >